Novidades

  Sección bilingüe
  Protocolo para o comezo das clases
  Presentación Música de Cámara e Repentización
  Información para a asignación de horarios
  Convocatoria extraordinaria setembro para a recuperación de materias pendentes
  Convocatoria premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas,Comunidade Autónoma de Galicia, curso 2020/21
  Guía para a reserva de ensaios con pianista acompañante
  Solicitude cabinas de estudo
Protocolo e normas de aplicación para o uso das cabinas de estudo Instancia para a solicitude de cabinas de estudo Antes de presentar a solicitude deberase consultar o protocolo e normas de aplicación para o uso das cabinas de estudo. O prazo de solicitude de autorización para o uso das cabinas de estudo no centro será:
 • 1º trimestre: do 12 ao 18 de novembro (resolución o 23 de novembro)
 • 2º trimestre: do 8 ao 14 de xaneiro (resolución o 18 de xaneiro)
 • 3º trimestre: do 22 ao 26 de marzo (resolución o 8 de abril)

GRAO ELEMENTAL

 • CLA Clarinete
 • CON Contrabaixo
 • FAG Fagot
 • FLA Frauta traveseira
 • GUI Guitarra
 • OBO Oboe
 • PEL Percusión
 • PIA Piano
 • SAX Saxofón
 • TBO Trombón
 • TPA Trompa
 • TTA Trompeta
 • TUB Tuba
 • VIO Viola
 • VLI Violín
 • VLO Violoncello

CURRÍCULO (1º- 4º GE)

GRAO PROFESIONAL

 • CAN Canto
 • CLA Clarinete
 • CON Contrabajo
 • FAG Fagot
 • FLA Flauta travesera
 • GUI Guitarra
 • OBO Oboe
 • PEL Percusión
 • PIA Piano
 • SAX Saxofón
 • TBO Trombón
 • TPA Trompa
 • TTA Trompeta
 • TUB Tuba
 • VIO Viola
 • VLI Violín
 • VLO Violoncello

CURRÍCULO (1º- 6º GP)

X