:// Alumnado - Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela

Novidades

  Convocatoria de recuperación de materias pendentes setembro
  Titorías
  Solicitude cambio de grupo
Impreso solicitude cambio de grupo Poderase solicitar cambio de grupo entregando o impreso correspondente e adxuntando a documentación xustificativa na conserxería do centro. 1º prazo entre o 10 e o 17 de setembro de 2019 2º prazo entre o 18 e o 25 de setembro de 2019
  Horarios 19-20

GRAO ELEMENTAL

 • CLA Clarinete
 • CON Contrabaixo
 • FAG Fagot
 • FLA Frauta traveseira
 • GUI Guitarra
 • OBO Oboe
 • PEL Percusión
 • PIA Piano
 • SAX Saxofón
 • TBO Trombón
 • TPA Trompa
 • TTA Trompeta
 • TUB Tuba
 • VIO Viola
 • VLI Violín
 • VLO Violoncello
Currículo (1º-4º cursos).
Instrumento ( 1 hora semanal).
Linguaxe musical (2 horas semanais).
Educación auditiva e vocal (1 hora semanal).
Clase colectiva de instrumento (segundo especialidade e dispoñibilidade).

GRAO PROFESIONAL

 • CAN Canto
 • CLA Clarinete
 • CON Contrabajo
 • FAG Fagot
 • FLA Flauta travesera
 • GUI Guitarra
 • OBO Oboe
 • PEL Percusión
 • PIA Piano
 • SAX Saxofón
 • TBO Trombón
 • TPA Trompa
 • TTA Trompeta
 • TUB Tuba
 • VIO Viola
 • VLI Violín
 • VLO Violoncello
Máis información
X