:// Alumnado - Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela

Novidades

  Premios fin de Grao
  Titorías
  Solicitude cambio de grupo
Impreso solicitude cambio de grupo Poderase solicitar cambio de grupo entregando o impreso correspondente e adxuntando a documentación xustificativa na conserxería do centro entre o 10 e o 20 de setembro de 2018
  Horarios 18-19
  Información ao alumnado con perda de avaliación
Convocatoria exames alumnado con perda de avaliación O alumnado que teña perda a evaluación continua, poderá presentarse a proba final de xuño nas datas e horarios que se publicaran no mes de maio.

GRAO ELEMENTAL

 • CLA Clarinete
 • CON Contrabaixo
 • FAG Fagot
 • FLA Frauta traveseira
 • GUI Guitarra
 • OBO Oboe
 • PEL Percusión
 • PIA Piano
 • SAX Saxofón
 • TBO Trombón
 • TPA Trompa
 • TTA Trompeta
 • TUB Tuba
 • VIO Viola
 • VLI Violín
 • VLO Violoncello
Currículo (1º-4º cursos).
Instrumento ( 1 hora semanal).
Linguaxe musical (2 horas semanais).
Educación auditiva e vocal (1 hora semanal).
Clase colectiva de instrumento (segundo especialidade e dispoñibilidade).

GRAO PROFESIONAL

 • CAN Canto
 • CLA Clarinete
 • CON Contrabajo
 • FAG Fagot
 • FLA Flauta travesera
 • GUI Guitarra
 • OBO Oboe
 • PEL Percusión
 • PIA Piano
 • SAX Saxofón
 • TBO Trombón
 • TPA Trompa
 • TTA Trompeta
 • TUB Tuba
 • VIO Viola
 • VLI Violín
 • VLO Violoncello
Máis información
X