Novidades

  Sección bilingüe
  Guía para a reserva de ensaios con pianista acompañante
  Solicitude cabinas de estudo
Protocolo e normas de aplicación para o uso das cabinas de estudo Instancia para a solicitude de cabinas de estudo Antes de presentar a solicitude deberase consultar o protocolo e normas de aplicación para o uso das cabinas de estudo. O prazo de solicitude de autorización para o uso das cabinas de estudo no centro será:
 • 1º trimestre: do 12 ao 18 de novembro (resolución o 23 de novembro)
 • 2º trimestre: do 8 ao 14 de xaneiro (resolución o 18 de xaneiro)
 • 3º trimestre: do 22 ao 26 de marzo (resolución o 8 de abril)
  Guía de acceso a CentrosNet
Guía de acceso a CentrosNet Todo o alumnado ten asignado un número de expediente co que debera acceder a CentrosNet, ao alumnado novo enviaráselle un correo-e co seu número de expediente. Si non recibes ese correo ou non lembras ou atopas o teu número de expediente debes enviarnos un correo a cmus.santiago@edu.xunta.gal solicitándoo.
  Guía de acceso á Aula Virtual e plataformas de ensino online
  Premios Fin de Grao
Criterios valorativos Lista de admitidos Convocatoria Premios Fin de Grao Inscrición online: do 14 ao 16 de maio de 2024 Poderase inscribir o alumnado que remate 6º GP cunha cualificación media de 8 ou superior. Publicación da lista de admitidos: 17 de maio Prazo para a subsanación de erros: do 17 ao 20 de maio Publicación dos tribunais e convocatoria das probas: 21 de maio Celebración das probas: 24 e/ou 27 de maio de 2024

GRAO ELEMENTAL

 • CLA Clarinete
 • CON Contrabaixo
 • FAG Fagot
 • FLA Frauta traveseira
 • GUI Guitarra
 • OBO Oboe
 • PEL Percusión
 • PIA Piano
 • SAX Saxofón
 • TBO Trombón
 • TPA Trompa
 • TTA Trompeta
 • TUB Tuba
 • VIO Viola
 • VLI Violín
 • VLO Violoncello

CURRÍCULO (1º- 4º GE)

GRAO PROFESIONAL

 • CAN Canto
 • CLA Clarinete
 • CON Contrabajo
 • FAG Fagot
 • FLA Flauta travesera
 • GUI Guitarra
 • OBO Oboe
 • PEL Percusión
 • PIA Piano
 • SAX Saxofón
 • TBO Trombón
 • TPA Trompa
 • TTA Trompeta
 • TUB Tuba
 • VIO Viola
 • VLI Violín
 • VLO Violoncello

CURRÍCULO (1º- 6º GP)

X