:// Formularios online - Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela

Formularios online

Formularios online

  Solicitude de novo profesor/a titor/a

  Só para o alumnado de novo acceso e o alumnado que desexe cambio de profesor/a.

 • Opción 1

 • Opción 2

 • Opción 3

 • Opción 4

 • A asignación de profesor/a titor/a realizarase en función da dispoñibilidade do profesorado e o reparto de docencia.

  O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación e Universidade e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

  Actividades complementarias

  Actualmente non temos inscripcións abertas para concursos.

  X