:// Formularios online - Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela

Formularios online

Formularios online

  Preinscrición probas de acceso xuño (2º, 3º, 4º GE e 2º, 3º, 4º, 5º e 6º GP)

  Esta preinscrición é gratuita e non é necesario presentar ningunha documentación.
  Recorde que esta preinscrición non ten efectos legais e non garantiza que se vaian ofertar prazas no curso e especialidade solicitadas.

  A inscrición para as probas de acceso será entre o 10 e o 25 de maio, unha vez publicada a oferta de vacantes.

  • Curso e especialidade á que che gustaría acceder:
  • O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

  Actividades complementarias

  Actualmente non temos inscripcións abertas para concursos.

  X