:// Formularios online - Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela

Formularios online

Formularios online

Actualmente non temos inscripcións abertas para cursos ou actividades .

Actividades complementarias

  Xornadas presentación instrumentos para o acceso a 1º de Grao Elemental

  Actividade destinada a coñecer dunha maneira amena e adaptada aos máis pequenos os diferentes instrumentos que se imparten no centro, así como o procedemento de acceso ao primeiro curso do Grao Elemental.

  O número de prazas é de 70 por rigorosa orde de inscrición.

  Destinado a nenas e nenos que cumpran entre 8 e 14 anos no 2023, poderán asistir acompañados por un adulto.

  Luns 27 de marzo ás 18:15h: Presentación, guitarra e piano

  Mércores 29 de marzo ás 19:15: Instrumentos de corda fretada

  Xoves 30 de marzo ás 19:30: Instrumentos de vento e percusión

  Venres 31 de marzo ás 17:15: Ensemble de clarinetes

  INSCRICIÓN ONLINE ata o 23 de marzo.
  A listaxe de admitidos enviarase por correo electrónico o venres 24 de marzo.

  www.conservatoriosantiago.gal

  Presentación á que desexa asistir:


  O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

    SOLICITUDE ENTRADAS CONCERTOS REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

   "SOLICITUDE DE ENTRADAS PARA OS CONCERTOS DA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA"

   O Conservatorio, pon a disposición do alumnado 5 entradas cedidas polo Auditorio de Galicia para os concertos da temporada de abono da Real Filharmonía de Galicia, estas entradas son exclusivamente para o alumnado do centro.

   A selección do alumnado ao que se lle concede a entrada para os concertos será en función da especialidade ou materia preferente. O alumnado pode anotarse a todos aqueles concertos aos que desexe asistir, pois no caso de que non haxa peticións da especialidade preferente, entrarían no reparto os demais.

   Solicitude de entradas

   • As solicitudes faranse a través dos formularios online da web.

   • Ao principio de cada mes haberá un formulario cos concertos de esa temporada, podendo reservar entrada para calquera concerto do mes.

   • A prazo para anotarse rematará o domingo anterior a cada concerto.

   • Non se admitirán solicitudes fóra de prazo.

   Adxudicación de entradas

   • Os luns enviarase un correo electrónico coa adxudicación das entradas dos concertos de esa semana.

   • As entradas asignaranse por orde de inscrición tendo en conta:

    • Especialidade preferente en cada concerto.

    • Alumnado con menos entradas adxudicadas ata a data.

   Recollida de entradas
   As entradas recolleranse directamente na billeteira do Auditorio de Galicia, unha hora antes do concerto presentando o DNI. No caso de non ter DNI, presentar o carnet de estudante.

   Pincha aquí para consultar a programación da RFG

   Concerto ao que desexa asistir:

   DATOS ALUMNA/O   A reserva será confirmada por correo electrónico unha vez rematado o prazo de solicitude.


   O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

   X