Matrícula

  Matrícula
Solicitude cambio de grupo Instrucións para a matrícula online Instrucións para o pago da matrícula Consulta horarios en CentrosNet Información asignación horarios. Curso 23-24 Información novo alumnado Información sobre materias e tempos lectivos semanais

PRAZOS DE MATRÍCULA  PARA O CURSO 23-24

1º prazo de matrícula (para o alumnado do centro sen materias pendentes): do 12 ao 23 de xuño de 2023

2º prazo de matrícula (para o alumando de novo acceso e avaliación extraordinaria): do 29 de xuño ao 10 de xullo de 2023

FORMULARIOS MATRÍCULA

INSCRICIÓN ANPA

  Taxas de matrícula
Cadro de resumo dos prezos publicos Instrucións para o pago da matrícula

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Descargar e cumprimentar o modelo de autoliquidación AI e realizar o ingreso nunha das entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemático seguindo as instrucións que aparecen na nosa páxina web.

 


Taboleiro

  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

X