Matrícula

  Información de matrícula. Curso 19/20

ALUMNADO DO CENTRO QUE APROBOU EN XUÑO

Do 28 de xuño ao 12 de xullo

ALUMNADO DE NOVO ACCESO (1º GE e 1º GP)

Do 5 ao 12 de xullo

ALUMNADO DO CENTRO CON MATERIAS PENDENTES

Do 9 ao 12 de setembro

ALUMNADO DE NOVO ACCESO NAS PROBAS DE SETEMBRO (2º-4º GE e 2º-6º GP)

Do 11 ao 12 de setembro

  Taxas de matrícula
Cadro de resumo dos prezos publicos

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Recoller na secretaría do Conservatorio o modelo de taxas e realizar o ingreso nas entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemáticamente seguindo as instruccións que aparecen na nosa páxina web ou no tablón de anuncios do centro.

 


Taboleiro

  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

X