Matrícula

  Taxas de matrícula
Cadro de resumo dos prezos publicos Instrucións para o pago da matrícula

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Descargar e cumprimentar o modelo de autoliquidación AI e realizar o ingreso nunha das entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemático seguindo as instrucións que aparecen na nosa páxina web.

 


Taboleiro

  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

X