Matrícula

  Matrícula
Instrucións para a matrícula online Instrucións para o pago da matrícula Información novo alumnado Información sobre materias e tempos lectivos semanais Autorización uso imaxe (menores 14 anos) Autorización uso imaxe (maiores 14 anos) Formulario inscrición ANPA

PRAZOS DE MATRÍCULA

Do 23 de xuño ao 7 de xullo:  Alumnado do Centro que aprobou en xuño (sen materias pendentes)

Do 1 ao 7 de xullo: Alumnado de novo acceso (1º GE e 1º GP)

Do 7 ao 8 de setembro: Alumnado do centro con materias pendentes

Do 10 ao 13 de setembro: Alumnado de novo acceso nas probas de setembro (2º a 4º GE e 2º-6º GP)

O alumnado de novo acceso (1º GE, 1ª GP e accesos de setembro) deberá achegar a documentación da matrícula a través do correo electrónico cmus.santiago@edu.xunta.gal
  Taxas de matrícula
Cadro de resumo dos prezos publicos Instrucións para o pago da matrícula

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Descargar e cumprimentar o modelo de autoliquidación AI e realizar o ingreso nunha das entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemático seguindo as instrucións que aparecen na nosa páxina web.

 


Taboleiro

  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

X