Matrícula

  Información de matrícula

ALUMNADO DO CENTRO QUE APROBOU EN XUÑO

Do 29 de xuño ao 13 de xullo

ALUMNADO DO CENTRO CON MATERIAS PENDENTES

Setembro (Por determinar)

ALUMNADO DE NOVO ACCESO (1º GE e 1º GP)

Do 6 ao 13 de xullo

ALUMNADO DE NOVO ACCESO NAS PROBAS DE SETEMBRO (2º-4º GE e 2º-6º GP)

Setembro (Por determinar)

  Taxas de matrícula
Cadro de resumo dos prezos publicos

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Recoller na secretaría do Conservatorio o modelo de taxas e realizar o ingreso nas entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemáticamente seguindo as instruccións que aparecen na nosa páxina web ou no tablón de anuncios do centro. Preme aquí para ver as instruccións do  pago telemático de taxas de matrícula   -    (enlace para pago telemático)


Taboleiro

  PRAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA. ACCESO 1º GE / 1º GP
  Aboamento das taxas de matrícula
Pago telemático de taxas de matrícula. Cadro resumo dos prezos públicos.

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Recoller na secretaría do Conservatorio o modelo de taxas e realizar o ingreso nas entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemáticamente seguindo as instruccións que aparecen na nosa páxina web ou no tablón de anuncios do centro.

  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

X