Matrícula

  Matrícula
Información matrícula e asignación de horario GE Información matrícula e asignación de horario GP Solicitude cambio de grupo Instrucións para a matrícula online Instrucións para o pago da matrícula Consulta horarios en CentrosNet Información novo alumnado Información sobre materias e tempos lectivos semanais

PRAZOS DE MATRÍCULA  PARA O CURSO 24-25

1º prazo de matrícula (para o alumnado do centro sen materias pendentes): do 24 de xuño ao 1 de xullo

2º prazo de matrícula (para o alumando de novo acceso e avaliación extraordinaria): do 2 ao 5 de xullo

FORMULARIOS MATRÍCULA

INSCRICIÓN ANPA

  Taxas de matrícula
Cadro de resumo dos prezos publicos Instrucións para o pago da matrícula

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Descargar e cumprimentar o modelo de autoliquidación AI e realizar o ingreso nunha das entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemático seguindo as instrucións que aparecen na nosa páxina web.

 


Taboleiro

  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

X