:// Horarios - Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela

O alumnado matriculado no mes de xuño xa pode consultar en CENTROSNET o seu horario provisional nas materias grupais.

O prazo de solicitude de cambio de grupo será do 10 ao 20 de setembro.

X