:// Inscripcións online - Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela

Inscripcións online

Cursos e actividades

  Xornadas preparatorias para o acceso a 1º de Grao Elemental

Actividade destinada a coñecer dunha maneira amena e adaptada aos máis pequenos os diferentes instrumentos que se imparten no centro, así como o procedemento de acceso
ao primeiro curso do Grao Elemental.

O número de prazas é de 80 por rigorosa orde de inscrición.

Destinado a nenas e nenos que cumpran entre 8 e 14 anos no 2019, que poderán asistir acompañados por un adulto.

◦ Presentación: Martes 2 de abril ás 18:30.
◦ Xornadas didácticas:
▪ Venres 5 de abril ás 18:30 h: Ensemble de Clarinetes.
▪ Luns 8 de abril ás 18:30 h: Orquestra de Guitarras.
▪ Martes 9 de abril ás 18:30 h: Percusión e Vento Metal (trompeta, trompa, trombón e tuba).
▪ Mércores 10 de abril ás 18:30 h: Vento Madeira (frauta, saxofón, óboe e fagot).
▪ Mércores 24 de abril ás 19:00 h: Orquestra Xuvenil de Corda (violín, viola, violonchelo e contrabaixo).

INSCRICIÓN ONLINE ata o 27 de marzo.
A listaxe de admitidos publicarase na web do centro o venres 29 de marzo.

www.conservatoriosantiago.gal

O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

  Xornadas preparatorias para o acceso a 1º de Grao Profesional

ORIENTACIÓN PARA O ACCESO AO GRAO PROFESIONAL

Estas Xornadas terán lugar o 5 de abril ás 19:30 no Auditorio do CMUS Profesional de Santiago.

Iniciativa que ofrecemos para dar a coñecer os procedementos xerais de acceso ao Grao Profesional de Música, así como as distintas especialidades instrumentais do centro.
- Charla informativa: Venres 5 de abril ás 19:30.
- Sesións de orientación individualizadas: o día da charla informativa poderase solicitar unha sesión individual de orientación con algún das/os profesoras/es do
instrumento ao que se desexe acceder e con algun das/os profesoras/es de Linguaxe Musical. Estas sesións terán lugar entre o 8 e o 30 de abril dentro das horas
dispoñibles do profesorado solicitado.

PRAZAS LIMITADAS dependendo da dispoñibilidade horaria das distintas especialidades.
PRAZO DE INSCRICIÓN: ata o 27 de marzo

A listaxe de admitidos publicarase na web do centro o venres 29 de marzo.

O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

  Premios Fin de Grao

Prazo de inscrición: ata o 28 de maio de 2019 ata ás 15h.
Poderase inscribir o alumnado que remate 6º GP cunha cualificación media de 8 ou superior.
As probas celebraranse entre o 10 e o 14 de xuño de 2019.
Os tribunais e horarios das probas publicarase no taboleiro e na web do centro o 4 de xuño.


Non


Non

O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Concursos

  Concurso de solistas


Xuvenil (Até cumpridos os 14 anos no 2020)Moz@ Solista (A partir dos 15 anos)

O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

  Percuolimpiadas

O prazo de presentación de solicitudes rematará o venres 29 de marzo de 2019.


A (Grao elemental)B (de 1º a 3º de grao profesional)C (de 4º a 6º de grao profesional)

O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

X