:// Inscripcións online - Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela

Inscripcións online

Cursos e actividades

  Premios Fin de Grao

Prazo de inscrición: ata o 28 de maio de 2019 ata ás 15h.
Poderase inscribir o alumnado que remate 6º GP cunha cualificación media de 8 ou superior.
As probas celebraranse entre o 10 e o 14 de xuño de 2019.
Os tribunais e horarios das probas publicarase no taboleiro e na web do centro o 4 de xuño.


Non


Non

O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Concursos

Actualmente non temos inscripcións abertas para concursos.

X