Novidades

O Conservatorio

“Se non fora físico, probablemente sería músico. A miúdo penso en música. Vivo os meus sonos en música. Vexo a miña vida en termos musicais. Non podo dicir se tería podido facer algunha peza creativa de importancia na música, pero si sei que o que máis alegría me da na vida é o meu violín”. Albert Einstein.

O Conservatorio Profesional de Música de Santiago é unha institución pública de ensino musical de grao elemental e profesional, dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Novidades Secretaría

  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

  Información de matrícula

DATAS DE RECOLLIDA DE SOBRES E DE MATRÍCULA:

ALUMNADO DO CENTRO (que aprobou en xuño 1º, 2º, 3,º de G.E. e 1º, 2,º 3,º 4º, 5º DE G.P.:

Xuño - xullo (Por determinar)

ALUMNADO DO CENTRO CON MATERIAS PENDENTES:

Setembro (Por determinar)

ALUMNADO NOVO DE 1º G. ELEMENTAL E 1º G. PROFESIONAL:

Xullo (Por determinar)

ALUMNADO NOVO QUE ACCEDE POR MEDIO DE PROBAS DE ACCESO DE SETEMBRO:

Por determinar.


MÁIS INFORMACIÓN

Novidades Alumnado

  Premios Fin de Grao e Matrículas de Honra

MÁIS INFORMACIÓN
X