Premios fin de grao

Ver todas

INSCRICIÓN ONLINE

Prazo de inscrición: do 12 ao 18 de maio de 2022.

CRITERIOS VALORATIVOS

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

CONVOCATORIA DEFINITIVA

ACTAS


Poderase inscribir o alumnado que remate 6º GP cunha cualificación media de 8 ou superior.
As probas celebraranse entre o 1 e o 6 de xuño de 2022.
A lista de admitidos e convocatoria provisional publicarase o 20 de maio a partir das 15h.
Prazo para a corrección de erros:  do 20 ao 24 de maio.
Os tribunais e horarios das probas publicarase o 25 de maio a partir das 12h.
Todas as publicacións faranse no taboleiro e na web do centro.

X