Curso medo escénico

Ver todas

3 e 4 de marzo de 2018
Imparte: Guillermo Dalia
Para inscribirse hai que cubrir a folla de inscrición ou o boletín e entregalo xunto co xustificante de pago na secretaría do conservatorio ou enviar ao correo-e: cmus.santiago@edu.xunta.es

X