Curso de tuba e bombardino

Ver todas

Curso tuba e bombardino

19 e 20 de febreiro de 2018

Imparte: Nicolás Portas

Para inscribirse deberá entregar o boletín ou a folla de inscrición xunto co xustificante de pago na secretaría do conservatorio, ou envialo por correo-e a:

cmus.santiago@edu.xunta.es

X