Matricula

PRAZOS DE MATRÍCULA  PARA O CURSO 23-24

1º prazo de matrícula (para o alumnado do centro sen materias pendentes): do 6 ao 19 de xuño de 2023

2º prazo de matrícula (para o alumando de novo acceso e avaliación extraordinaria): do 29 de xuño ao 10 de xullo de 2023

12 Xullo, 2017

Matrícula

[…]
11 Xullo, 2017

Taxas de matrícula

[…]
X