Taxas de matrícula

Ver todas
Conservatorio Santiago de Compostela

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

Descargar e cumprimentar o modelo de autoliquidación AI e realizar o ingreso nunha das entidades bancarias colaboradoras.

– Realizar o pagamento telemático seguindo as instrucións que aparecen na nosa páxina web.

 

X