Actividade destinada a coñecer dunha maneira amena e adaptada aos máis pequenos os diferentes instrumentos que se imparten no centro, así como o procedemento de acceso ao primeiro curso do Grao Elemental.

  O número de prazas é de 70 por rigorosa orde de inscrición.

  Destinado a nenas e nenos que cumpran entre 8 e 14 anos no 2023, poderán asistir acompañados por un adulto.

  Luns 27 de marzo ás 18:15h: Presentación, guitarra e piano

  Mércores 29 de marzo ás 19:15: Instrumentos de corda fretada

  Xoves 30 de marzo ás 19:30: Instrumentos de vento e percusión

  Venres 31 de marzo ás 17:15: Ensemble de clarinetes

  INSCRICIÓN ONLINE ata o 23 de marzo.
  A listaxe de admitidos enviarase por correo electrónico o venres 24 de marzo.

  www.conservatoriosantiago.gal

  Presentación á que desexa asistir:


  O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluila neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

  X