Solicitude cabinas de estudo

Ver todas

Antes de presentar a solicitude deberase consultar o protocolo e normas de aplicación para o uso das cabinas de estudo.

O prazo de solicitude de autorización para o uso das cabinas de estudo no centro será:

  • 1º trimestre: do 12 ao 18 de novembro (resolución o 23 de novembro)
  • 2º trimestre: do 8 ao 14 de xaneiro (resolución o 18 de xaneiro)
  • 3º trimestre: do 22 ao 26 de marzo (resolución o 8 de abril)
X