Premios Fin de Grao

Ver todas

Inscrición online: do 14 ao 16 de maio de 2024

Poderase inscribir o alumnado que remate 6º GP cunha cualificación media de 8 ou superior.

Publicación da lista de admitidos: 17 de maio

Prazo para a subsanación de erros: do 17 ao 20 de maio

Publicación dos tribunais e convocatoria das probas: 21 de maio

Celebración das probas: 24 e/ou 27 de maio de 2024

X