Exercicio conxunto de entoación e lectura-rotated

X