Solicitudes de cambio de grupo

Ver todas

1º prazo: do 22 ao 24 de setembro

Resolución do 1º prazo a partir do venres  25 de setembro

2º prazo: do 1 ao 5 de outubro

Resolución do 2º prazo a partir do 6 de outubro

As solicitudes de cambio de grupo faranse mediante esta INSTANCIA, a través dun correo-e dirixido a cmus.santiago@edu.xunta.gal

 

X