Conferencia: Os estudos superiores de música

Ver todas

Conferencia orientada ao alumnado de Grao Profesional.Luns 21 de maio ás 19:30 no Auditorio do CMUS.

Ponentes:

Esteban Valverde, director do Conservatorio Superior de Música de Vigo.

Roberto Noche, xefe de estudos do Conservatorio Superior de Música de Vigo.

X