Ensino telemático no CMUS

Ver todas

Informamos que, seguindo instrucións da Consellería de Educación, a partir do mércores 27 de xaneiro e ata o 17 de febreiro de 2021 o ensino do Centro pasa a ser telemático.

HORARIOS DAS MATERIAS GRUPAIS

Os horarios da materias grupais serán impartidos en espello do horario presencial, están publicados no PLAN DE CONTINXENCIA DO CMUS na nosa páxina web.

HORARIO DAS MATERIAS INDIVIDUAIS

O horario da materia individual será impartido na hora na que o alumnado tiña clase presencial cunha duración de 45 minutos para as clases que antes tiñan unha duración de 60 minutos, mediante a canle e segundo o plan que será comunicado polo seu profesor/a .

Para calquera dúbida poden poñerse en contacto co seu titor no enderezo electrónico que poden atopar na nosa páxina web no ORGANIGRAMA do centro.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2021

X