Matrícula - Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela

Matrícula

  Información de matrícula

ALUMNADO DO CENTRO QUE APROBOU EN XUÑO

Do 29 de xuño ao 13 de xullo

ALUMNADO DE NOVO ACCESO (1º GE e 1º GP)

Do 6 ao 13 de xullo

ALUMNADO DO CENTRO CON MATERIAS PENDENTES

Do 10 ao 14 de setembro

ALUMNADO DE NOVO ACCESO NAS PROBAS DE SETEMBRO (2º-4º GE e 2º-6º GP)

Do 13 ao 14 de setembro

  Taxas de matrícula
Cadro de resumo dos prezos publicos

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Recoller na secretaría do Conservatorio o modelo de taxas e realizar o ingreso nas entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemáticamente seguindo as instruccións que aparecen na nosa páxina web ou no tablón de anuncios do centro.

 


Taboleiro

  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

X